Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
Velikonoční pracovní listy zdarma ke stažení
07.04.2023
Velikonoční pracovní listy zdarma ke stažení
Orinek si pro děti připravil velikonoční pracovní listy. Stáhněte si je zdarma :) číst celé
Jak zabavit děti?
13.03.2020
Jak zabavit děti?
Přinášíme vám tedy několik typů, jak naše mrňousky zabavit – a nejen je :) číst celé
Čekáte miminko? Jak si přípravy na něj užít?
21.03.2019
Čekáte miminko? Jak si přípravy na něj užít?
Tato radostná novina změní život každému! S postupným růstem miminka v bříšku budete stále více přemýšlet, jak si pořídit vše potřebné v co největším ... číst celé
Zobrazit všechny články
Chci zasílat newsletter

Zanechte nám kontakt a neunikne vám žádná novinka ani sleva

  1. Úvod
  2. VŠE O NÁKUPU »
  3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD - POSTUP PŘI REKLAMACI

 

Formulář pro reklamaci ke stažení zde:

Reklamační protokol

 

 

Reklamace:

V případě reklamace spotřebitel vyplní reklamační protokol a společně se zbožím zašle

zpět na adresu Orin dětem, Milonice 123, Nesovice 683 33.

Prosíme také o zaslání faktury (případně naskenování).

Prosíme nakupující, aby nás o této skutečnosti před odesláním kontaktovali na

email obchod@orin-detem.cz

Děkujeme!

 

 

 

 

Převzetí a reklamace

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu.

Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.

Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči nebo poště.

Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 2 pracovních dní.

Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení

ODPOVĚDNOST ZA VADY - POSTUP PŘI REKLAMACI

POZOR!

REKLAMACI MŮŽETE UPLATNIT, JE-LI ZBOŽÍ POŠKOZENÉ.

POKUD VÁM ZBOŽÍ NESEDÍ, NELZE UPLATŇOVAT REKLAMACI!!

V TOMTO PŘÍPADĚ JE MOŽNÉ VYUŽÍT ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNÍZákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno.

V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty či jiného poskytovatele přepravní služby  protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu.Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

 

Zákazník je povinen reklamovat zboží neprodleně po zjištění závady.

Poškozenou věc nelze nadále používat.

V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí o tom  nejprve  prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky  prodávajícího informovat.

Potom musí zboží řádně zabalit  a zaslat na adresu prodávajícího.

K reklamovanému zboží musí  zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu

uplatňování reklamace,  doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).Náklady související s odesláním zboží prodávajícímu nese v plné  výši prodávající, pokud byla reklamace uznána.

Zaslané zboží k reklamaci DOBÍRKOU nebude převzato a dojde  k jeho vrácení zpět kupujícímu

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Adresa pro zaslání:
Orin dětem
Milonice 123
Nesovice
683 33

 

7. Práva z vadného plnění

(výňatek z obchodních podmínek)

 

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo
službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce
(dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti
za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy
i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.


7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci.


7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem,

7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility
a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou
osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající
prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno
alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi
nemohlo mít vliv,
7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci
liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
vlastnostmi.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí
uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich
dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování
po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí
podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s
přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku. 

7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou
a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2
obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního
obsahu poskytovány vadně.

7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu,
může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let
od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která
se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně,
doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.

7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
obchodních podmínek,
7.14.2. se vada projeví opakovaně,

7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena
jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující
vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve
kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí
informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.

7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí
digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby
digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím
k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž
je kupující požadoval.

7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
opravy.

7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně elektronickou poštou,

a to zasláním na email obchod@orin-detem.cz.


7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv
z vadného plnění také záruku za jakost.

 
Zanechte nám kontakt a neunikne vám žádná novinka ani sleva
Zasíláme max. 1x týdně
Tipy pro vás

Věrnostní program

 

Jsme tu pro vás již od roku 2009!

KVALITNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ ZBOŽÍ

Plaťte u nás bezpečně

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz