Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde:

Provozovatel e-shopu:

Michaela Melo Melo, Milonice 123 683 33 Nesovice

IČ 75203146

zapsáno u živnostenského úřadu Bučovice

č.j. MUB/OŽ - 2644/2021 ded

sp.značka: OŽ - 1083/2021-ded

Nejsme plátci DPH

tel. 777 189 612

Pro dotazy ke zboží , objednávkám, reklamacím používejte prosím

email - obchod@orin-detem.cz

Hovorné na tel. č. 777 189 612 je účtováno dle ceníku společnosti Vodafone nebo Vašeho

operátora.Obecné info

www.orin-detem.cz

internetový eshop  - dětská móda, kojenecké potřeby, kočárky, postýlky, hračky,

těhotenská móda a potřeby pro maminky

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany

kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 24 hodin, není-li uvedeno jinak

(dovolená apod.)

Fotografie uvedené na stránkách eshopu odpovídají prodávanému zboží,

pozor na nastavení barevnosti vašeho pc – barvy se pak mohou lehce lišit.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní

společnosti Michaela Melo, www.orin-detem.cz (dále jen „prodávající“) upravují v

souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

/dále jen „občanský zákoník“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy /dále jen „kupní smlouva“

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou /dále jen „kupující“

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce

umístěné na internetové adrese www.orin-detem.cz (dále jen „webová stránky“ , a

to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v

úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou,

jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo

v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávají měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se před učiněním objednávky

řádně a pozorně seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

1.7. Pokud je zboží v akci, tak tato cena platí do vyprodání zásob, není-li uvedeno jinak.2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může

kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového

rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu

je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené

kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím

považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k

přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,

kdy kupující svůj uživatelská účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě,

kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu

je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní

smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského

zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení

cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze

své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech

pojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí

pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém

rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s

ohledem na možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávají neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce

(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)

požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně nebo telefonicky)

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací) , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku

při zavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,

náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady

se neliší od základní sazby.

 

3.9. Stornování kupní smlouvy a dodatečné změny ze strany kupujícího

je možné provádět do 24 hodin od odeslání objednávky4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní

smlouvy může kupující uhradit prodávajímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v

objednávce (řidiči přepravní služby)

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 43-4656650207/0100,

vedeno u Komerční banky (dále jen „účet prodávajícího“), pro platby CZ,4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu 

také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené

s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 

Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti 

uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena 

splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena 

splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu 

zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn 

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že se strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) požadovat uhrazení celé kupní částky ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku

se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu 

nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně 

závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných 

na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. 

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží

a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

4.9. Odeslání objednaného zboží

Doba dodání je různá dle typu zboží, dodací doba je

uvedená u jednotlivého zboží v popisu.

Je-li u zboží uvedeno SKLADEM , prodávající odešle kupujícímu nejpozději

do dvou pracovních dnů..

O stavu Vaší objednávky a odeslání zboží Vás budeme informovat elektronicky

na vaši emailovou adresu.Vaši zásilku můžete sledovat na odkazu, který
Vám bude doručen na vaši emailovou adresu.

Bude vám také doručen sledovací kód zásilky.

O stavu Vaší odeslané objednávky se můžete informovat

i Vy na emailu obchod@orin-detem.cz

 
 
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,

nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo

upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží

v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky

nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ,

kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu

s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,

a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem

kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta

ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro dostoupení

od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny

prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek

se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené

s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže

být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek

vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to

stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již

při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující

bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující

zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn

kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva

mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8. V případě vyprodání objednaného zboží bude prodávající kupujícího

o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající navrhne kupujícímu

náhradní zboží nebo odstoupení od smlouvy. 

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo

určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní

dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

7. Práva z vadného plnění

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění

se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy

(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo

ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na

vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při

převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,

že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,

která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného

zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího

za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování

ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy obchod@orin-detem.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů

mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,

se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013

ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů

on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný

živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává

Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností

ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku9. Ochrana osobních údajů

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde:

https://www.orin-detem.cz/www-orin-detem-cz/10-ZPRACOVANI-OS-UDAJU

 

 

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Více info zde:

https://www.orin-detem.cz/www-orin-detem-cz/10-ZPRACOVANI-OS-UDAJU

 

11. Závěrečná ustanovení

10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje

mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek

není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu,

od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva

jinak použila dle ustanovení

čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze

dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,

jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

 

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické podobě a není přístupná.

 

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení

od kupní smlouvy.

 

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování je Milonice 123, Nesovice 68333

adresa elektronické pošty obchod@orin-detem.cz

telefon 777 189 612

 

 V Milonicích dne 17.12.2021

 

 

Novinky z našeho blogu

Jak zabavit děti?
13.03.2020
Jak zabavit děti?
Přinášíme vám tedy několik typů, jak naše mrňousky zabavit – a nejen je :) číst celé
Čekáte miminko? Jak si přípravy na něj užít?
21.03.2019
Čekáte miminko? Jak si přípravy na něj užít?
Tato radostná novina změní život každému! S postupným růstem miminka v bříšku budete stále více přemýšlet, jak si pořídit vše potřebné v co největším ... číst celé
Jak vybavit dětský pokojíček?
21.03.2019
Jak vybavit dětský pokojíček?
Čekáte miminko nebo potřebujete vybavit pokojíček svých milovaných rošťáků? Podívejte se na tipy, jak vybrat to nejlepší přesně podle vašich představ. číst celé
Zanechte nám kontakt a neunikne vám žádná novinka ani sleva
Zasíláme max. 1x týdně
TIPY PRO VÁS

Věrnostní program

Ochrana osobních údajů

 

Jsme tu pro vás již od roku 2009!

KVALITNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ ZBOŽÍ

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz